Προφίλ

Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ είναι μία από τις πιο δυναμικές και ταχύρυθμα αναπτυσσόμενες Εταιρείες στους τομείς της εκμετάλλευσης Λατομείων και παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος, με έδρα την Κόρινθο.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα διαθέτοντας λατομεία και μονάδες παραγωγής σκυροδέματος (μόνιμα και εργοταξιακά για την εξυπηρέτηση εκτέλεσης τεχνικών έργων), παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η συνεχής ανάπτυξη της Εταιρείας βασίζεται:

  1. στις συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες παραγωγής, διάθεσης και οργάνωσης
  2. στην πιστοποίηση και την καινοτομία, τόσο των προϊόντων, όσο και των διαδικασιών παραγωγής
  3. σε περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας

Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ εγγυάται την ασφάλεια και ποιότητα των δημοσίων & ιδιωτικών έργων, στα οποία συμμετέχει.