Καλωσορίζουμε την ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. στη μεγάλη οικογένεια του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, ολοκλήρωσε επιτυχώς την εξαγορά της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., μιας από τις πιο δυναμικές και ταχύρρυθμα αναπτυσσόμενες εταιρείες στους τομείς έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και εκμετάλλευσης λατομείων στην Ελλάδα με καθαρές πωλήσεις 47 εκατ. ευρώ το 2022.  Η επένδυση αυτή ενισχύει τη δραστηριότητα του Ομίλου στους τομείς του σκυροδέματος και των αδρανών υλικών στην Ελλάδα. 
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ διαθέτει 32 μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και 12 λατομεία αδρανών υλικών, επεκτείνει το εμπορικό του δίκτυο έχοντας πλέον τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στη χώρα και ενισχύει περαιτέρω την ηγετική του θέση στον κλάδο των δομικών υλικών.

περισσότερα  εδώ>>

 

 

Κοινωνική Ευθύνη

Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ στο πλαίσιο της εταιρικής της φιλοσοφίας και κουλτούρας για προσφορά στην κοινωνία που δραστηριοποιείται, διαθέτει στο ενεργητικό της ένα πλούσιο κοινωνικό έργο. Κύριοι άξονες ανάπτυξης του κοινωνικού έργου της εταιρείας είναι ο άνθρωπος, το περιβάλλον και ο πολιτισμός.

Δυναμική παρουσία

…σε όλα τα έργα υποδομής της Ελλάδας, ως κύριος προμηθευτής Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών

Προϊόντα

Επενδύοντας σταθερά σε τεχνογνωσία και εξοπλισμό, προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, ικανά να αντέχουν στο ιδιαίτερο σεισμογενές περιβάλλον της Ελλάδας.
0
Λατομεία
0
Εργοτάξια σκυροδέματος