Η πολιτική ασφαλείας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικής εταιρικής πολιτικής.

  • Η πολιτική ασφαλείας αντιμετωπίζεται στην ίδια βάση με την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα, τη βελτίωση της ποιότητας και τα περιβαλλοντικά θέματα
  • Ο τελικός σκοπός της πολιτικής ασφαλείας είναι να είμαστε σε μηδενικά ατυχήματα στους εργασιακούς χώρους.
  • Οι άνθρωποι της αποτελούν το βασικό στοιχείο της ατομικής ασφάλισης. Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως της θέσης τους στην ιεραρχία οφείλουν να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγουν πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος στους εαυτούς τους ή στους συναδέλφους τους
  • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007
  • Πραγματοποιείται συστηματική εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων καθώς και λήψη των απαραίτητων προστατευτικών μέσων
  • Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ πραγματοποιεί συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια
  • Υλοποιούνται ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος με στόχο που συντελεί στην επιτυχή πρόληψη ατυχήματος και ολοκληρωμένης προστασίας των εργαζομένων.