Εκπαίδευση

Η εταιρία ΛΑΡΣΙΝΟΣ στηρίζει το «αύριο» του τόπου με χορηγικό πρόγραμμα αποκλειστικά για τον τομέα της παιδείας .

Η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ , πιστή στη φιλοσοφία της για υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα πρότυπο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Πελοποννήσου.
Μέχρι σήμερα έχει ασφαλίσει περισσότερους από 100.000 μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της Πελοποννήσου, παρέχοντας τους κάλυψη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εντός και εκτός σχολείου.
Παράλληλα, η ΛΑΡΣΙΝΟΣ αποτελεί τον κύριο Χορηγό εκδηλώσεων και δράσεων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ενέργειες που περιλαμβάνουν:
  • στην οικονομική ενίσχυση εκδηλώσεων ή έργων υποδομής για τα σχολεία της τοπικής κοινωνίας,
  • υλική βοήθεια για έργα υποστήριξης ή ανακατασκευής σχολικών εγκαταστάσεων,
  • θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλες ενέργειες
Οι μαθητές ζωγραφίζουν για το Πρόγραμμα Ασφάλισης Μαθητών Πελοποννήσου
της ΛΑΡΣΙΝΟΣ
larsinos 3
Αθλητισμός
Η εταιρία ΛΑΡΣΙΝΟΣ στηρίζει με πράξεις τις δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και φορέων των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, με στόχο την ενδυνάμωση του πνεύματος «ευ αγωνίζεσθαι».

Ο αθλητισμός για την εταιρία ΛΑΡΣΙΝΟΣ κατέχει πρωταρχική θέση στο χορηγικό της πλάνο υποστηρίζοντας έναν μεγάλο αριθμό ερασιτεχνικών και τοπικών σωματείων.

Πολιτισμός

Η εταιρία ΛΑΡΣΙΝΟΣ, από την πρώτη μέρα ίδρυσής της, ενισχύει τις δραστηριότητες των πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, με απώτερο στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση της ελληνικής κουλτούρας και παράδοσης.

Ο πολιτισμός για την εταιρία ΛΑΡΣΙΝΟΣ δεν είναι η «γλώσσα των λίγων» αλλά η «γλώσσα των πολλών», που απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και τάξεις, γι’ αυτό και είναι συνειδητή επιλογή της εταιρίας να στηρίζει τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ αναγνωρίζοντας τη σημασία που διαδραμάτισαν οι Αφίσες του ΕΟΤ στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου και το σημαντικό πολιτιστικό τους ρόλο, ήταν επίσημος «ΧΟΡΗΓΟΣ» της έκθεσης «ΧΡΩΜΑ & ΦΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ», Αφίσες του ΕΟΤ από το 1930 έως το 1980, Συλλογή Ν. & Ε. Σταυρινάκη, στο Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από τις 05 έως τις 30 Ιουνίο 2009.

ΛΕΥΚΩΜΑ

Η εταιρία ΛΑΡΣΙΝΟΣ ήταν «ΧΟΡΗΓΟΣ» ενός φωτογραφικού λευκώματος για την Κόρινθο, μίας πολυτελούς κι επιστημονικά τεκμηριωμένης έκδοσης, με τίτλο «Παλαιά και νέα Κόρινθος 1850 – 1980, Φωτογραφικό χρονικό ενός και πλέον αιώνα» η οποία είναι συλλεκτικής, αλλά και χρηστικής αξίας.
Υγεία

Η εταιρία ΛΑΡΣΙΝΟΣ αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα Υγείας τόσο με πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της ποιότητας εργασίας των υπαλλήλων της όσο και με την Υποστήριξη Ιατρικών Συλλόγων και Φορέων των ευρύτερων περιοχών όπου δραστηριοποιείται.

Το χορηγικό πρόγραμμα της εταιρείας για την Υγεία περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν:
  • στην οικονομική ενίσχυση των Φορέων / Συλλόγων,
  • την ενίσχυση των έργων υποδομής για τα Νοσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα της τοπικής κοινωνίας και
  • τη Χορηγία ιατρικών ημερίδων ή εκδηλώσεων για ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Υγείας.