Η Εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ, έχοντας ως πρωταρχικό στοιχείο σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου την ανώτερη ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος και τη συμμόρφωση με τη Νομοθεσία, είναι από τις πρώτες Εταιρείες που απέκτησαν πιστοποίηση CE για τα αδρανή υλικά που παράγονται στο λατομείο της, στην περιοχή Γκα Αθικίων Κορινθίας έχοντας υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Η πιστοποίηση της ΛΑΡΣΙΝΟΣ πραγματοποιήθηκε το 2008 από τον Φορέα LGA (κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων με έδρα τη Νυρεμβέργη Γερμανίας) και ανανεώθηκε το 2013 από τον Ελληνικό Οργανισμό  Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων  Προϊόντων TÜV HELLAS (TÜV NORD). Η πιστοποίηση των αδρανών υλικών της ΛΑΡΣΙΝΟΣ αποτελεί ακόμα ένα διαπιστευτήριο για το υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα που παράγει η Eταιρεία και έχει στηρίξει μερικά από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της χώρας μας.

Η σήμανση CE – συντομογραφία του Conformity European – μετά την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και θέσπιση του κανονισμού (ΕΕ)αριθ. 305/2011 είναι μια Δήλωση Επίδοσης (Declaration of Performance) με τα εναρμονισμένα πρότυπα και τις διατάξεις όλης της κοινοτικής νομοθεσίας. Τα λατομικά προϊόντα της ΛΑΡΣΙΝΟΣ που φέρουν τη σήμανση CE,  με πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος (0654-CPD-0136) και με χρήση τους  στο τομέα των δομικών κατασκευών, αποδεικνύουν ότι ελέγχονται συστηματικά, διασφαλίζουν την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και των εργαζομένων  και προορίζονται για ασφαλείς κατασκευές.

Τα λατομικά προϊόντα που πιστοποιήθηκαν με σήμανση CE είναι η ΑΜΜΟΣ 0/4 (ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, 13242, 13139), η ΑΜΜΟΣ 0/4 (ΕΛΟΤ ΕΝ 13043), η ΑΜΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 0/4 (ΕΛΟΤ ΕΝ 13242, 13139), η ΑΜΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 0/4 (ΕΛΟΤ ΕΝ 13043), το ΓΑΡΜΠΙΛΙ 4/8 (ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, 13043, 13242), το ΓΑΡΜΠΙΛΙ 2/10 (ΕΛΟΤ ΕΝ 13043), το ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 2/8 (ΕΛΟΤ ΕΝ 13139), το ΧΑΛΙΚΙ 8/32 (ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, 13043, 13242).