Τα λατομικά προϊόντα της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ξεχωρίζουν για την:
  • Αρτιότητα του Πετρώματος (καθαρός ασβεστόλιθος)
  • Αξιοπιστία του Εξοπλισμού (εξόρυξης, θραύσης και διακίνησης)
Αδρανή Υλικά Λατομείου
  1. ΑΜΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  2. ΑΜΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
  3. ΓΑΡΜΠΙΛΙ
  4. ΓΑΡΜΠΙΛΙ
  5. ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
  6. ΧΑΛΙΚΙ
  7. ΣΚΥΡΟ
  8. ΠΕΤΡΑ ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟΥ
0 / 4 mm
0 / 4 mm
4 / 8 mm
2 / 10 mm
2 / 8 mm
8 / 32 mm
0 / 32 mm
30 / 65 mm
60 / 130 mm