Στελέχη

Ιωάννης Βλάχος – Προϊστάμενος Λογιστηρίου e_mail

Γεώργιος Χιώτης – Προϊστάμενος Μηχανογράφησης e_mail

Θεοδόσιος Κορίλλης – Τεχνικός Ασφαλείας Μονάδων Παραγωγής Σκυροδέματος – Λατομείων e_mail