Διοίκηση

Ηλίας Λαρσινός – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Σταμάτιος Σαζακλής – Σύμβουλος Ανθρωπίνων Πόρων

Μαρία Μπερτσιά-Μπέκου – Γενική Διευθύντρια

Παναγιώτης Λάιος – Οικονομικός Διευθυντής

Ιωάννης Ανδρέου – Διευθυντής Λατομείων

Δημήτριος Αναστασάκης – Διευθυντής Παραγωγής Σκυροδέματος

Χρήστος Βογιατζής – Διευθυντής Ελέγχου Ποιότητος- Έρευνας & Ανάπτυξης

Θεμιστοκλής Τσαμαντάς – Διευθυντής Πωλήσεων

Θοδωρής Κυριακόπουλος  –  Διευθυντής Μηχανολογικού Τμήματος

Αθανάσιος Χαψάλης – Διευθυντής Προμηθειών