Όλα τα προϊόντα σκυροδέματος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ υπόκεινται σε καθημερινούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντοχή τους στη φθορά του χρόνου αλλά και στις σεισμικές δονήσεις.

Το ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΑΡΣΙΝΟΣ ξεχωρίζει για τη(ν):

  • Σταθερότητα της Ποιότητας του Σκυροδέματος (που προκύπτει από τυπική απόκλιση)
  • Αρτιότητα των Αδρανών Υλικών (που προκύπτει από την ποιότητα του πετρώματος του λατομείου ΛΑΡΣΙΝΟΣ)
  • Αξιοπιστία του Εξοπλισμού (κινητού και σταθερού)
  • Aρτια Εκπαίδευση του Προσωπικού Παραγωγής και Διακίνησης
  • Συνέπεια / Τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση

Τα προϊόντα που παράγονται έχουν χαρακτηριστεί στην αγορά ως «υλικά πρώτης ποιότητας», γεγονός που εξηγεί γιατί η ΛΑΡΣΙΝΟΣ έχει υλοποιήσει κάποια από τα σημαντικότερα έργα στην Ελλάδα όπως Κηφισός Ποταμός, Σύραγγες Κακιάς Σκάλας, Βιολογικός Καθαρισμός Ν. Ψυττάλεια, Τραμ Αθηνών, Γήπεδο Beach Volley, Γήπεδο Taekwondo, Νέα Σιδ/κη Σύνδεση Αθηνών-Κορίνθου, Γέφυρες Ισθμού Κορίνθου, Ανισόπεδος Κόμβος Ν. Φαλήρου, Εγνατία Οδός Ιωαννίνων-Μετσόβου και συνεχίζει δυναμικά την πορεία της με ακόμη μεγαλύτερα έργα, όπως ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ (έργο τουριστικής ανάπτυξης), ΕΡΓΟΣΕ: Σήραγγα Λιανοκλαδίου, Σήραγγα Τράπεζας & Πλατάνου (Διακοφτό Αχαΐας), Σήραγγα-Γέφυρες ΕΚΚΑΡΑ ΔΟΜΟΚΟΥ, Βελτίωση Οδικού ?ξονα Κορίνθου-Τρίπολης.