Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση και στην εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 για τον Σχεδιασμό, την Παραγωγή και τη Διάθεση Ετοίμου Σκυροδέματος.
Η Πιστοποίηση της ΛΑΡΣΙΝΟΣ έχει πραγματοποιηθεί από την TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Οι βασικοί στόχοι που καλύπτει το σύστημα ποιότητας είναι:
– Η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
– Η πλήρης ικανοποίηση των πελατών με την παραγωγή, μεταφορά και παράδοση ποιοτικών προϊόντων
– Η βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση της ποιότητας
– Η αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξίαΠιστοποίηση Σκυροδέματος