Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ επενδύοντας σταθερά σε τεχνογνωσία και εξοπλισμό είναι σε θέση να διαθέτει προϊόντα αποκλειστικής διάθεσης, βασισμένα στη φιλοσοφία ανάπτυξης για προσφορά προϊόντων ανώτερης ποιότητας (High Performance).


Διαπερατό Σκυρόδεμα (Pervious Concrete)

Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ διαθέτει την αποκλειστικότητα στο Διαπερατό Σκυρόδεμα (Pervious Concrete), ένα ανθεκτικό και υψηλού πορώδους Σκυρόδεμα, που επιτρέπει την εύκολη αποχέτευση του νερού στο έδαφος, με μηδενικές διαρροές. Με τον τρόπο αυτό, το νερό απορροφάται από τη γη χωρίς να προκαλεί ζημιές στο έδαφος.

Σχηματίζεται από τη μίξη χονδρόκοκκων αδρανών -τσιμέντου- νερού με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά διαστήματα στη μάζα του, μεγαλύτερα του 20%, γεγονός που επιτρέπει στο νερό και τον αέρα να διαπερνά τη μάζα του, κάνοντάς το ένα σημαντικό δομικό στοιχείο που σέβεται το περιβάλλον, με ικανότητα αντοχής σε μετακινήσεις φορτίων της κατασκευής.

Εφαρμογές: το Διαπερατό Σκυρόδεμα προορίζεται για την κάλυψη εξωτερικών μεγάλων επιφανειών, όπως χώροι στάθμευσης, εξωτερικοί χώροι οικιών, δρόμοι προσπέλασης πεζών σε πάρκα αναψυχής, κάλυψη επιφάνειας πλατειών, εξωτερικών χώρων εργοστασίων και διάστρωση υπογείων με έντονη παρουσία νερού.


GeoCrete (CLSM): Σκυρόδεμα Πλήρωσης Ορυγμάτων – Τάφρων
To GeoCrete (CLSM) είναι ένα υπέρρευστο τσιμεντοειδές μίγμα (υγροποιημένο επίχωμα) με σταθερότητα όγκου και ελεγχόμενα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασμένο να περιέχει κατά κανόνα λεπτόκοκκα ή και χοντρόκοκκα αδρανή -τσιμέντο – ιπτάμενη τέφρα- χημικά πρόσθετα-νερό.

Ονομάζεται υλικό ελεγχόμενης χαμηλής θλιπτικής αντοχής γιατί σύμφωνα με το A.C.I 229R η αντοχή του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8,3 MPa. Ανάλογα με τη θλιπτική του αντοχή καθορίζονται και οι εφαρμογές στη χρήση του. Η πιο συνήθης εφαρμογή είναι ως υλικό πλήρωσης (επίχωσης), υποκαθιστώντας το παραδοσιακό επίχωμα με την ιδιότητα του να είναι μελλοντικά επανασκάψιμο με αντοχή σε θλίψη 0,5~2,1 MPa.
Άλλες κύριες εφαρμογές πλήρωσης: εκσκαφών, γενικώς εγκαταλελειμμένων δεξαμενών, κοιλοτήτων σε δύσκολα προσπελάσιμες εσοχές, επισκευών σε έργα οδοποιίας ως υπόστρωμα στον ασφαλτοτάπητα και σταθεροποίησης πρανών.


FillFloor: Η νέα πραγματικότητα στην εξομάλυνση εσωτερικών δαπέδων

Το FillFloor είναι έτοιμο υπέρρευστο τσιμεντοειδές μίγμα, «τσιμεντοκονίαμα», με σταθερότητα όγκου και ελεγχόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται ως έτοιμο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα εξομάλυνσης εσωτερικών δαπέδων πριν την επίστρωση πλακιδίων, μαρμάρων ή άλλων επιστρώσεων.

Η παραγωγή και ο έλεγχος πραγματοποιείται στα σύγχρονα εργοστάσια της ΛΑΡΣΙΝΟΣ και η μεταφορά του εκτελείται με τα αυτοκίνητα αναμικτήρες στο έργο, με την απαιτούμενη ρευστότητα και σταθερότητα όγκου. Η άντλησή του γίνεται με την ειδική αντλία κονιαμάτων ή με συμβατική αντλία (πρέσσα) σκυροδέματος. Ως υλικό πληρώσεων ανήκει στα τσιμεντοκονιάματα και ο σχεδιασμός/παραγωγή του είναι σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 13813.

 

FillCrete: Έτοιμο υπέρρευστο τσιμεντοκονίαμα με σταθερή  ποιότητα και ελεγχόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρησιμοποιείται ως έτοιμο υλικό για γέμισμα και επιπέδωοη δαπέδων (τελική επιφάνεια) ως τσιμεντοκονία κλίσεων για δημιουργία ρύσεων σε δώματα και εξωτερικούς χώρους και σε εφαρμογές μονώσεων πριν και μετά την επικάλυψη με μονωτικά υλικά.

Η άντληση του γίνεται με την συμβατική αντλία σκυροδέματος.
Έχει μεγάλη Ρεοπλαστικότητα (αυτοεπιπεδούμενο) χωρίς ανάγκη συμπύκνωσης.
Μετά την σκλήρυνση του (24 ώρες) παρέχει την δυνατότητα της συνέχισης των εργασιών της κατασκευής.