Δυναμική παρουσία σε όλα τα έργα υποδομής της Ελλάδας