Οι Εταιρικές μας Αξίες οδηγούν κάθε μας βήμα με βασικούς άξονες:

• την Ασφάλεια & την Υγεία του Ανθρώπινου Δυναμικού

• τον σεβασμό προς τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Η φιλοσοφία μας είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και η τήρηση των υποσχέσεων μας

• τον σεβασμό προς τις διαδικασίες, που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη βέλτιστη λειτουργία της Εταιρείας μας

• τον σεβασμό στο περιβάλλον, πρωταρχικό στοιχείο της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας

• τον σεβασμό στην κοινωνία που μας δείχνει εμπιστοσύνη και μας επιτρέπει να επιτελούμε το έργο μας

• τον σεβασμό στην ιστορία – εμπειρία μας

• τη συνεχή βελτίωση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των διαδικασιών μας.