Σκυροδέτηση με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος

30 Ιουνίου, 2017|Επικαιρότητα|

  Επιστολή του Δ/ντη Ποιοτικού Έλεγχου της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ Τεχνική οδηγία-2  του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας για σκυροδετήσεις σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών