Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίταξης στην επεξεργασία για προσωπικά δεδομένα που τυχόν τηρούμε για σας. Αυτό είναι γνωστό ως Αίτηση πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίταξης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από υποκείμενα δεδομένων (“ΑΠΥΔ”). Το υποκείμενο δεδομένων είναι ένα άτομο που είναι το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων.

Αν επιθυμείτε να κάνετε μία ΑΠΥΔ, παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το έντυπο και αποστείλετε το μας με γράμμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Αν χρησιμοποιήσετε το ταχυδρομείο, παρακαλώ χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διεύθυνση:

ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.
Δαμασκηνού 35, Κόρινθος
Τ.Κ.: 201 31

Αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιήστε την παρακάτω διεύθυνση: info@larsinos.gr Παρακαλώ γράψτε “ΑΠΥΔ ” στο «θέμα» του μηνύματος

 

Κατεβάστε και τυπώστε την αίτηση εδώ