Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ στην Έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧPO», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αργολίδα.

Στόχος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ήταν η παρουσίαση των έργων υποδομής που η εταιρεία υποστηρίζει με τα προϊόντα της σε όλη την Ελλάδα αλλά και η πρόσφατη πιστοποίηση του στόλου της σύμφωνα με το πρότυπο Οδικής Ασφάλειας ISO 39001.