ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:00 – 17:30   Προσέλευση – Εγγραφές

17:30 – 17:45   Χαιρετισμοί – Εισαγωγή

17:45 – 18:30   ΚΤΣ-2016:  Στοχεύοντας στην ανθεκτικότητα των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος
Αικατερίνη (Κορίνα) Παπανικολάου – Επικ. Καθηγήτρια Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

18:30 – 19:15   Παραγγελία, Παραγωγή &  Έλεγχος Ποιότητας σκυροδέματος σύμφωνα με ΚΤΣ-2016 – Ειδικά προϊόντα & λύσεις για κάθε χρήση και απαίτηση
Χρήστος Κ. Βογιατζής – Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Διευθυντής Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. –  Μέλος της Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος του ΣΠΜΕ,- Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης του Εθνικού Προσαρτήματος ΕΛΟΤ-ΕΝ206

19:15 – 19:45   Ερωτήσεις – Συζήτηση

Θα ακολουθήσει Μπουφές

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη