Τη δεύτερη Εσπερίδα με θέμα «Καινοτόμα Σκυροδέματα σε Εξειδικευμένες Χρήσεις για Αειφόρες Κατασκευές» διοργάνωσε η εταιρεία Λατομείων και παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος ΛΑΡΣΙΝΟΣ, την Τετάρτη 7 Απριλίου 2010 στο Pantazis Royal στο ‘Aργος.

Στην Εσπερίδα το παρόν έδωσε μεγάλος αριθμός εκπροσώπων από τον Τεχνικό, Κατασκευαστικό, Δημοσιογραφικό αλλά και Πολιτικό κόσμο, αποδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον για τα προϊόντα ΛΑΡΣΙΝΟΣ και τη γενικότερη πορεία της εταιρίας. Η παρουσίαση για το «GeoCrete» και το «Διαπερατό Σκυρόδεμα» υπήρξε εκτενής, δίνοντας βάση στην καινοτομία και την ποιοτική υπεροχή των δυο προϊόντων, τονίζοντας παράλληλα τη συμβολή τους στη βελτίωση των Έργων Υποδομής και του Περιβάλλοντος.

Εκ μέρους της ΛΑΡΣΙΝΟΣ, απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο Ιδιοκτήτης κ. Γ. Λαρσινός, ο Εμπορικός Διευθυντής κ. Φ. Φόρτης και ο Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής της εταιρίας κ. Δ. Χατζηγιαννίδης, ανοίγοντας τις διεργασίες της ημερίδας. Την παρουσίαση των στοιχείων, των εφαρμογών και των πλεονεκτημάτων των δύο νέων προϊόντων έκανε ο Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας και Ανάπτυξης της ΛΑΡΣΙΝΟΣ κ. Αγ. Πατεράκης, μέσα από τις θεματικές «Διαπερατό Σκυρόδεμα για Βιοκλιματικά Δάπεδα» και «Σκυρόδεμα Ορυγμάτων “GeoCrete». Με το πέρας των θεματικών, ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση όπου τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τα νέα προϊόντα Σκυροδέματος.