Κόρινθος, Ιούνιος 2015 – Η εταιρεία εκμετάλλευσης Λατομείων και Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. συνεπής στη φιλοσοφία της για τήρηση πολιτικής ασφαλείας στη λειτουργία της, πιστοποιήθηκε από τον Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD) για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία με βάση το πρότυπο OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801. Η εφαρμογή του ανωτέρω Συστήματος Διαχείρισης από τη ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.  επιβεβαιώνει τη λειτουργία της βάσει των δομών του προτύπου στον Σχεδιασμό, την Παραγωγή και τη Διάθεση Ετοίμου Σκυροδέματος.

 

Με την πιστοποίησή της η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. επιβεβαιώνει παράλληλα στην πράξη τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της στην ίδια βάση με την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα, τη βελτίωση της ποιότητας και τα περιβαλλοντικά θέματα, προκειμένου να επιτευχθεί μηδενικός αριθμός ατυχημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία υλοποιεί συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού καθώς και ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος με τρόπο που συντελεί στην επιτυχή πρόληψη ατυχήματος και ολοκληρωμένης προστασίας των εργαζομένων.

 

Η Πιστοποίηση εφαρμογής του προτύπου, πραγματοποιήθηκε έπειτα από Επιθεώρηση του Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD) στα κεντρικά γραφεία και τα εργοστάσια παραγωγής της εταιρείας στους Νομούς Κορινθίας (Κόρινθος, Κιάτο, Νεμέα, Δερβένι), Αττικής (Μέγαρα), Αρκαδίας (Τρίπολη, Βελιγοστή), Αργολίδας (Άργος), Μεσσηνίας (Κυπαρισσία).

 

ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. είναι μια αμιγώς Ελληνική επιχείρηση με έδρα την Κόρινθο και δραστηριοποιείται 40 χρόνια στους τομείς της εκμετάλλευσης Λατομείων και παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος. Πρόκειται για μία από τις πιο δυναμικές και ταχύρυθμα αναπτυσσόμενες Εταιρείες, η οποία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα διαθέτοντας λατομεία και μονάδες παραγωγής σκυροδέματος (μόνιμα και εργοταξιακά για την εξυπηρέτηση εκτέλεσης τεχνικών έργων), παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η συνεχής ανάπτυξη της Εταιρείας βασίζεται στις συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες παραγωγής, διάθεσης και οργάνωσης και στην πιστοποίηση και την καινοτομία, τόσο των προϊόντων, όσο και των διαδικασιών παραγωγής.