Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017- Ακόμα μία διάκριση για το 2017 έλαβε χώρα για την εταιρεία εκμετάλλευσης Λατομείων και Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., κατά την ετήσια Γιορτή της Επιχειρηματικής Αριστείας «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2017», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στις 28 Νοεμβρίου 2017. Στη ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. απονεμήθηκε η Πιστοποίηση EFQM “Recognised for Excellence 3 Star 2017”.Το Πιστοποιητικό παρέλαβε εκ μέρους της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής , κ. Ηλίας Λαρσινός.

 

Με την απόκτηση διάκρισης Επιχειρηματικής Αριστείας επιβεβαιώνεται στην πράξη η προσήλωση της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. στην  επίτευξη της Αριστείας, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

 

EFQM

Το EFQM είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί για περισσότερα από 20 χρόνια κομβικό σημείο συνάντησης των άριστων επιχειρήσεων και οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο τους. Το EFQM είναι ο δημιουργός του Μοντέλου της Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM (EFQM Excellence Model) και του Βραβείου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Award). Το EFQM σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα διατηρεί Εθνικό Εταίρο – National Partner Organization (NPO) ενώ σημειώνεται ότι για την Ελλάδα και την Κύπρο τον επίσημο αυτό ρόλο κατέχει η ΕΕΔΕ.

 

ΛΑΡΣΙΝΟΣ

Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. είναι μια αμιγώς Ελληνική επιχείρηση με έδρα την Κόρινθο και δραστηριοποιείται περισσότερο από 40 χρόνια στους τομείς της εκμετάλλευσης Λατομείων και παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος. Με συνεχή παρουσία τα τελευταία 20 χρόνια στα μεγάλα έργα της χώρας πρόκειται για μία από τις πιο δυναμικές και ταχύρρυθμα αναπτυσσόμενες Εταιρείες, η οποία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα διαθέτοντας λατομεία και μονάδες παραγωγής σκυροδέματος (μόνιμα και εργοταξιακά για την εξυπηρέτηση εκτέλεσης τεχνικών έργων), παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η συνεχής ανάπτυξη της Εταιρείας βασίζεται στις συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες παραγωγής, διάθεσης και οργάνωσης και στην πιστοποίηση και την καινοτομία, τόσο των προϊόντων, όσο και των διαδικασιών παραγωγής.