Η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ, η οποία παρουσίασε πρώτη το 2009 στην Κορινθία το καινοτόμο προϊόν «GeoCrete» (C.L.S.M.), διοργάνωσε πρόσφατα ημερίδα ενημέρωσης του τεχνικού κόσμου της τοπικής περιφέρειας -τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, εργολάβων Δημοσίων έργων, σχετικά με το προϊόν και τις τεχνικές του εξελίξεις και εφαρμογές.
Στην εκδήλωση επίσης, παρουσιάστηκαν από τον Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου – Έρευνας & Ανάπτυξης της ΛΑΡΣΙΝΟΣ κ. Aγγελο Πατεράκη τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και με οπτικό υλικό οι επιτυχημένες εφαρμογές του προϊόντος, όπως για γεμίσματα σε εκσκαφές τάφρων, πλήρωση ορυγμάτων αγωγών (ηλεκτρικών καλωδίων, τηλεφώνου, αερίου, νερού, αποχέτευσης, οπτικών ινών), ως υλικό επισκευών υπόβασης σε έργα οδοποιίας, επικαλύψεις πρανών αλλά και για πληρώσεις σε δύσκολες εσοχές – σπηλαιώσεις που το συμβατικό σκυρόδεμα αδυνατεί να καλύψει λόγω της περιορισμένης ρεολογίας του.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κύριος Σπύρος Περόγαμβρος ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας κύριος Σωτηράκος Παναγιώτης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Κορίνθου κύριος Κοστίρης Γιώργος και ο εκπρόσωπος των Αρχιτεκτόνων Κορινθίας κύριος Κώστας Σπηλιόπουλος.

Το «GeoCrete» (C.L.S.M.) εφαρμόστηκε για πρώτη φορά για την πλήρωση ορυγμάτων τοποθέτησης καλωδίων οπτικών ινών σε έργα του Ο.Τ.Ε. στις ευρύτερες περιοχές των Νομών Κορινθίας, Αργολίδος , Αρκαδίας και πρόσφατα Μεσσηνίας , καθώς και ως υποστηρικτικό υλικό θεμελίωσης σε εργασίες στήριξης κτιρίων μετά από καθίζηση που υπέστησαν από το διαβρωμένο παραδοσιακό επίχωμα. Μέχρι σήμερα το υλικό έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετά έργα έχοντας διατεθεί 5524 κυβικά.

Ο Όμιλος ΛΑΡΣΙΝΟΣ
Ο Όμιλος ΛΑΡΣΙΝΟΣ είναι μια αμιγώς Ελληνική επιχείρηση και δραστηριοποιείται 40 χρόνια στην παραγωγή λατομικών προϊόντων και προϊόντων Ετοίμου Σκυροδέματος. Ως αποκλειστικός προμηθευτής σε μερικά από τα σημαντικότερα έργα στην Ελλάδα έχει συμβάλλει στην οικοδόμηση των σύγχρονων κοινωνιών, των υποδομών καθώς και έργων υψηλού προφίλ που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και τους συνδέουν μεταξύ τους, ενώ αναζητεί την αρμονία με το περιβάλλον.