Ο όμιλος ΛΑΡΣΙΝΟΣ είναι μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία που εδώ και 40 χρόνια δραστηριοποιείται στην παραγωγή λατομικών προϊόντων και προϊόντων έτοιμου σκυροδέματος. Ως αποκλειστικός προμηθευτής σε μερικά από τα σημαντικότερα έργα στην Ελλάδα έχει συμβάλλει στην οικοδόμηση των σύγχρονων κοινωνιών, των υποδομών καθώς και έργων υψηλού προφίλ που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και τους συνδέουν μεταξύ τους, ενώ αναζητεί την αρμονία με το περιβάλλον.
Ο όμιλος εταιρειών Λαρσινός ανέλαβε κατόπιν συμφωνίας με την κοινοπραξία Ιντρακατ-Γ.Δ Τεχνική την προμήθεια σκυροδέματος και αδρανών υλικών – σκληρού επιχώματος – για την δημιουργία του φράγματος Φιλιατρών στην περιοχή της Χριστιαννούπολης. Ενός ακόμα μεγάλου έργου, που προάγει την ανάπτυξη της γεωργίας στον εύφορο κάμπο της Μεσσηνίας αλλά και της οικονομίας του νομού.
Για την παραγωγή του σταθερού επιχώματος του φράγματος Φιλιατρών ο όμιλος χρησιμοποιεί ένα καινούργιο συγκρότημα, ειδικό για τέτοιες παραγωγές.
Δαμάζοντας τις υδροφόρες δυνάμεις τριών ορεινών όγκων, με τη δημιουργία του ταμιευτήρα Φιλιατρών, αναβαθμίζονται οι υδρότοποι της ευρύτερης περιοχής, ανακουφίζονται οι αγρότες μέσω της αυτόματης άρδευσης ενώ ανακάμπτει και η οικονομία του τόπου.
Το φράγμα, είναι τύπου βαρύτητας από σκληρό επίχωμα (ισχνό RCC) έχει ύψος από την θεμελίωσή του 55 μέτρα, μήκος στην στεύση του 240 μέτρα ενώ ο όγκος χωριτικότητας του ταμιευτήρα του είναι 8.000.000 κυβικά λίτρα.
Για την αποπεράτωση του, θα χρησιμοποιηθούν 600.000 m³ αδρανών υλικών και 15.000 m³ έτοιμου σκυροδέματος και η προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσής του είναι τον Σεπτέμβριο 2013.