Η εταιρεία Λατομείων και Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος ΛΑΡΣΙΝΟΣ προχώρησε πρόσφατα σε επένδυση ύψους €2.000.000,00 με την κατασκευή και λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης Μονάδας παραγωγής Σκυροδέματος στο Άργος. Οι εγκαταστάσεις της νέας μονάδας παραγωγής βρίσκονται σε χώρο 8.500 τ.μ. πλήρως εξοπλισμένες με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Σημειώνεται ότι στο νέο εργοστάσιο απασχολούνται εργαζόμενοι από την περιοχή της Αργολίδας τηρώντας τη βασική αρχή της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ για την τόνωση της απασχόλησης των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.

Αντικείμενο εργασιών του νέου εργοταξίου είναι η παραγωγή Ετοίμου Σκυροδέματος από το σύνολο των διαθέσιμων προϊόντων της εταιρίας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των ιδιωτικών αλλά και δημοσίων έργων στην ευρύτερη περιοχή. Η ετήσια παραγωγή του εργοταξίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 90.000 κυβικά σκυροδέματος, στοχεύοντας στην αποτελεσματική τροφοδότηση των έργων του νομού και γενικότερα της περιφέρειας.
Το νέο εργοτάξιο, αποτέλεσμα του εξελισσόμενου επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας, αναμένεται να προσφέρει θετικά σε ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών, ενισχύοντας την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, προσφέροντας εργασιακή απασχόληση και υποστηρίζοντας τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ για την ευρύτερη περιοχή.
Σε μια δύσκολη συγκυρία για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, η ΛΑΡΣΙΝΟΣ παρουσιάζει σημαντική και αξιοσημείωτη ανάπτυξη. Πρόσφατα η εταιρεία ανακοίνωσε ρυθμό ανάπτυξης 25% για το 2009 με τις πωλήσεις σκυροδέματος να ξεπερνούν τα 1.000.000 κυβικά και τον συνολικό τζίρος της εταιρείας να ξεπερνά τα €64.000.000.
Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ με ιστορία 40 ετών, είναι μία από τις πιο δυναμικές και ταχύρρυθμα αναπτυσσόμενες εταιρείες στο χώρο της εκμετάλλευσης λατομείων και έτοιμου σκυροδέματος. Τα προϊόντα της ΛΑΡΣΙΝΟΣ έχουν χαρακτηριστεί στην αγορά ως «υλικά πρώτης ποιότητας» και έχουν χρησιμοποιηθεί από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες για την υλοποίηση κάποιων από των σημαντικότερων έργων στην Ελλάδα όπως ΠΟΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ (έργο τουριστικής ανάπτυξης), Οδικός ?ξονας ΜΟΡΕΑΣ, Οδικός ?ξονας Ολυμπία οδός, Κηφισός Ποταμός, Σήραγγες Κακιάς Σκάλας, Βιολογικός Καθαρισμός Ν. Ψυττάλεια, Τραμ Αθηνών.