Το σεμινάριο παρουσίασε επιθεωρητής ανυψωτικών μηχανημάτων με θέμα την εκπαίδευσης πάνω θέματα ασφάλειας των χειριστών των αντλιών το οποίο παρακολούθησαν 35 εργαζόμενοι με την ειδικότητα χειριστών αντλιών και εργαζόμενοι του τεχνικού τμήματος.