Εγκατάσταση mobile εργοταξιακής μονάδας σκυροδέματος στην Δεσφίνα Νομού Φωκίδος παραγωγικής ικανότητας 90 m3/h, για την κατασκευή του έργου «Αιολικά Πάρκα Δεσφίνας».

Εγκατάσταση εργοταξιακής μονάδος σκυροδέματος στην περιοχή «Κυνηγός» του Δήμου Πύλου Νέστορος, παραγωγικής ικανότητας 90 m3/h, προκειμένου για την κατασκευή έργων υποδομών και επεκτάσεων, του COSTA NAVARINO – Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας .