Εγκατάσταση εργοταξιακής μονάδας σκυροδέματος στην Παραλία Καλλιθέας στο Μοσχάτο Αττικής, παραγωγικής ικανότητας 130 m3/h, προκειμένου για την κατασκευή του έργου
«Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α)»

Εγκατάσταση mobile εργοταξιακής μονάδας σκυροδέματος στην περιοχή Κήπων Έβρου, παραγωγικής ικανότητας 90 m3/h,για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Μονάδας Συμπίεσης GCS000 στην Ελλάδα».

Συνεργασία με την ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. στην περιοχή Κρανίδι Αργολίδος για την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων

Συνεργασία με την εταιρία σκυροδέματος ΔΙΟΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην περιοχή Γαργαλιάνων για την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων