Εγκατάσταση 2 εργοταξιακών μονάδων σκυροδέματος εντός του εξαντλημένου ορυχείου ΚΟΜΑΝΟΥ του λιγνιτικού πεδίου ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ , παραγωγικής ικανότητας 230
m3/h, για την κατασκευή της ατμοηλεκτρικής μονάδας «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V» μικτής ισχύος 660 MWel