– Εγκατάσταση εργοταξιακής μονάδας στην περιοχή της Πυλαίας (Θεσσαλονίκη) για τις ανάγκες του έργου «ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», δυναμικότητας 120 m3 / h.

-Πιστοποίηση της μονάδας Βελιγοστής Μεγαλόπολης με το σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:2008.

-Αναδοχή του έργου ΕΡΓΟΣΕ «ΚΙΑΤΟ –ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ». Εγκατάσταση εργοταξιακών μονάδων στις περιοχές της Λυγιάς (Κορινθία), Δρεπάνου (Αχαΐα) και Λαμπίρι (Αχαΐα) δυναμικότητας 80 m3/h, 80 m3/h και 120 m3/h αντίστοιχα, για τις ανάγκες του έργου «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ».

-Αναδοχή του έργου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ». Εγκατάσταση εργοταξιακής μονάδας στην περιοχή Στάνος Αμφιλοχίας δυναμικότητας 80 m3 / h, για τις ανάγκες του έργου.