– Έναρξη εκμετάλλευσης του λατομείου Ναυπλίου με σχέση υπεργολαβίας με την Εταιρεία «ΕΠΑΚΑ Α.Ε.» και δυναμικότητας 200tn/ώρα
– Έναρξη εκμετάλλευσης λατομείου στην περιοχή Παραδεισίων Μεγαλόπολης με σχέση υπεργολαβίας με την Εταιρεία «Γιαννακοπούλου Αικ./ ΣΙΑ Ε.Ε.» και δυναμικότητας 200tn/ώρα
– Εγκατάσταση εργοστασίου Ετοίμου Σκυροδέματος στην Καλαμάτα από την Εταιρεία «ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ-ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.», δυναμικότητας 120m3/ώρα
– Εξαγορά εργοστασίου παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος της Εταιρείας «ΜΠΕΤΟΦΙΝ ΕΠΕ» στην Κυπαρισσία (θέση Γουβάκια),  δυναμικότητας 70m3/ώρα
– Αδειοδότηση του εργοστασίου Ετοίμου Σκυροδέματος στη Βελιγοστή Μεγαλόπολης, με δυναμικότητα 120m3/ώρα