– Ασφάλιση όλων των μαθητών της Πελοποννήσου (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)
– Βράβευση από την ICAP ως »True Leader» Eπιχείρηση
– Έναρξη εκμετάλλευσης του λατομείου Φιλιατρών με σχέση υπεργολαβίας με την «Λατομεία Φιλιατρών Α.Ε.», σημερινής δυναμικότητας 1.100 tn/ώρα
– Ίδρυση της Eταιρείας «ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ-ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» στην Καλαμάτα, με  δραστηριότητα την εμπορία Ετοίμου Σκυροδέματος