Μετεγκατάσταση του εργοστασίου Ετοίμου Σκυροδέματος του Άργους σε νέα τοποθεσία, με καινούργιες και σύγχρονες εγκαταστάσεις δυναμικότητας 120m3/ώρα.