– Η εταιρία αποκτά την πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:00
– Εξαγορά και απορρόφηση της «Καλατζόπουλος Έτοιμο Σκυρόδεμα Α.Ε.»,η οποία διέθετε εργοτάξιο ετοίμου σκυροδέματος στο Δερβένι Κορινθίας.Η μονάδα εκσυγχρονίστηκε ανεβάζοντας την δυναμικότητα της σε 80 m3/ώρα
– Έναρξη εκμετάλλευσης του λατομείου Χαλαζωνίτη στους Γαργαλιάνους , με σχέση υπεργολαβίαςμε την »Λατομεία Χαλαζωνίτη Α.Ε.» , δυναμικότητας 500tn/ώρα.