Βελτίωση της δυναμικότητας του συγκροτήματος θραύσης στο Λατομείο Γκα- Αθικίων Κορινθίας, με αποτέλεσμα η παραγωγική δυναμικότητα να ανέρχεται σε 1.100 tn/ώρα