Εξαγορά εργοστασίου Ετοίμου Σκυροδέματος της Εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο Άργος, δυναμικότητας 50m3/ώρα.