Η εταιρία αποκτά την πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:94