– Εξαγορά εργοστασίου Ετοίμου Σκυροδέματος της LAFARGE BETON ΑΒΕΕ στην Τρίπολη, δυναμικότητας 80m3/ώρα
– Βράβευση της Εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. από την Νομαρχία Κορινθίας ως «Η
καλύτερη Εταιρεία του Νομού»
– Αναδοχή έργου ΓΕΦΥΡΕΣ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
– Αναδοχή έργου ΓΗΠΕΔΟ BEACH VOLLEY