– Η »ΕΥΡΩΚΑΤ ΑΒΕΤΕ» απορροφά την »Κληρονόμοι Ηλία Λαρσινού Ε.Ε.» και μετονομάζεται σε »Λαρσινός Α.Ε.»
– Τον Μάρτιο ιδρύεται η Εταιρεία »Σκυρόδεμα Αττικής Καστάνης-Λαρσινός Α.Ε.» με εργοστάσιο Ετοίμου Σκυροδέματος στα Μέγαρα με δυναμικότητα 80m3/ώρα.
– Αναδοχή έργου ΝΕΑ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ
– Αναδοχή έργου ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑΣ