Εξαγορά εργοστασίου Ετοίμου Σκυροδέματος της Εταιρείας ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ ΝΕΜΕΑΣ Ο.Ε., στη Νεμέα Κορινθίας και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του. Νέα δυναμικότητα μονάδας 80 m3/ώρα.