Η Εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ βραβεύεται στη Μαδρίτη με το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας (Σκυρόδεμα)