Ιδρύεται η Εταιρεία παραγωγής και εμπορίας Ετοίμου Σκυροδέματος »ΕΥΡΩΚΑΤ ΑΒΕΤΕ» με έδρα την Κόρινθο και εργοστάσιο στο Κιάτο Κορινθίας, με δυναμικότητα 60 m3/ώρα.