Μετά την απώλεια του Ηλία Λαρσινού, ιδρύεται από τη σύζυγο του Ευγενία η Εταιρεία »Κληρονόμοι Ηλία Λαρσινού Ε.Ε.», η οποία παρέλαβε τη δραστηριότητα του λατομείου στη θέση Γκα-Αθικίων καθώς και τη δραστηριότητα του εργοστασίου Ετοίμου Σκυροδέματος στην Κόρινθο, στη θέση Δέλτα. Η Εταιρεία απασχολούσε τότε δεκαεπτά άτομα προσωπικό.