Ο Ηλίας Λαρσινός, διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος εργοληπτικού Πτυχίου Δ’ Τάξεως, αρχίζει εργοληπτική δραστηριότητα, για τις ανάγκες της οποίας δημιουργεί μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στο Δέλτα Κορίνθου και λατομείο στη θέση Γκα-Αθικίων Κορινθίας.