Στελέχη

Χρήστος Βογιατζής – Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου – Έρευνας & Ανάπτυξης e_mail

Θεμιστοκλής Τσαμαντάς – Διευθυντής Πωλήσεων e_mail

Αθανάσιος Χαψάλης – Διευθυντής Προμηθειών e_mail

Γεώργιος Κατσιπουλάκης – Προϊστάμενος Λογιστηρίου e_mail

Γεώργιος Χιώτης – Προϊστάμενος Μηχανογράφησης e_mail

Θεόδωρος Κυριακόπουλος – Προϊστάμενος Μηχανολογικού Τμήματος e_mail

Θεοδόσιος Κορίλλης – Τεχνικός Ασφαλείας Μονάδων Παραγωγής Σκυροδέματος – Λατομείων e_mail