Προφίλ

Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ είναι μία από τις πιο δυναμικές και ταχύρυθμα αναπτυσσόμενες Εταιρείες στους τομείς της εκμετάλλευσης Λατομείων και παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος, με έδρα την Κόρινθο.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα διαθέτοντας λατομεία και μονάδες παραγωγής σκυροδέματος (μόνιμα και εργοταξιακά για την εξυπηρέτηση εκτέλεσης τεχνικών έργων), παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η συνεχής ανάπτυξη της Εταιρείας βασίζεται:

  1. στις συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες παραγωγής, διάθεσης και οργάνωσης
  2. στην πιστοποίηση και την καινοτομία, τόσο των προϊόντων, όσο και των διαδικασιών παραγωγής
  3. στα 40 χρόνια εμπειρίας

Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ εγγυάται την ασφάλεια και ποιότητα των δημοσίων & ιδιωτικών έργων, στα οποία συμμετέχει.